Náš príbeh

Vedeli ste že…

Priestory terajšej vinárne Pivničky, patrili v dávnejších dobách velikánovi, ktorý v Námestove pôsobil ako advokát v rokoch 1879-1899.

Počas výkonu svojej advokátskej praxe v Námestove Pavol Országh vytvoril viaceré svoje najznámejšie diela – Hájnikovu ženu, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, či Prechádzky jarom a Prechádzky letom.

V Námestove ho boli pozrieť aj T. G. Masaryk spolu s Vajanským a Jozefom Škultétym.

fotograf Pavol Socháň, Martin
fotograf Pavol Socháň, Martin

Dom P.O. Hviezdoslava

Dom v Námestove (Hviezdoslavova ulica-budova v strede), v ktorom Pavol Országh býval a sídlila aj advokátska kancelária.

Za použite fotiek a cenných informácii ďakujem Miroslavovi Hajdučikovi, ktorý patráním po prameňoch obohacuje naše poznatky.

Pretože ako povedal Thomas Mann – „Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť

Hviezdoslavova pivnička

Národné noviny oznamujú už 1.9.1875, že: „Náš rodák Pavol Országh, otvoril s 1. septembrom v Námestove advokátsku kanceláriu. Mnoho zdaru!“

Žil striedmo, stránil sa alkoholu, ale jeho náruživosťou bolo fajčenie cigár, niekedy za deň vyfajčil aj dvadsať Britaník.

Prvú si zapálil po raňajkách na verande. Po obede si zvykol vypiť pohár ľahkého vína a denne sa prechádzal po uliciach mesta, vždy však sám. Chodieval rýchlym krokom s paličkou a rukou za založenou za chrbátom.

Priestory terajšej vinárne Pivničky patrili v dávnejších
dobách legende slovenských básnikov P. O. Hviezdoslavovi.